Sıkça Sorulan Sorular

Projemizin hedef kitlesi 12-17 yaş arası özel yetenekli çocuklar, bu çocukların aileleri, aktif bir şekilde görev yapan tüm akademisyenler ve rehber öğretmenlerdir.
Projemiz özel yetenekli çocuklar ile akademisyenleri biraraya getirmeyi ve birlikte sağlıklı bir menti ile mentor ilişkisi sürdürmelerini hedeflemektedir. Bu süreci destekleyecek olan aile ve rehber öğretmenlere ise web sitemizde pozitif psikoloji, mentorluk ve özel yetenekli çocuklar hakkında e-eğitim içerikleri sunulacaktır.
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz sizlere sunulan ücretsiz bir hizmettir.
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projemiz resmi başlangıcını 15 Ocak 2017'de yapmış olup tüm hızıyla hazırlıklarına devam etmektedir. Program başvurularımızın ise Temmuz 2017 itibariyle açılması öngörülmektedir. İletişim formunu doldurduğunuz takdirde başvurularımızın başlangıç ve bitiş tarihleri size otomatik olarak haber verilecektir.
Mentorluk, projemizde şimdilik yalnızca akademisyenlere aktif olarak sunduğumuz bir roldür. Ancak internet sitemizde kaydı alınan rehber öğretmenlerimize ve ailelerimize mentorluk, pozitif psikoloji ve özel yetenekliler hakkında çeşitli eğitim içerikleri sunulacaktır.

Ebeveyn İçin Sorular

Mentor, bir gencin arkadaşı olmak için onunla vakit geçiren, bakım ve sorumluluk sahibi bir yetişkindir.

Mentor, genç bir kişiyi belli bir süre, genellikle en az bir yıl boyunca dinler, destekler ve yönlendirir. Mentorlar, şans verildiği takdirde, gençlerin dünyada olumlu bir fark yaratabileceğini bilen gönüllülerdir.

Mentor, "menti" dediğimiz gencin evde, okulda ve toplumda başarılı olmasına yardımcı olmak için bu gençle dostluk geliştirir.

Mentor becerileri ile donanmış kişinin metni ile birlikte yürüttüğü sürece “mentorluk” denir.
Bu pozitif ilişkiyi geliştirerek bir mentor şunları yapabilir:

Gencin kendi hedeflerini tanımlamasına ve başarmasına yardımcı olur.
Gencin okulda ilerlemesine yardımcı olur.
Gencin kendine güvenini ve benlik saygısını besler.
Genci dinler ve sorunlarını çözmesine yardım eder.
Genç kişiyi yeni fikirler, etkinlikler ve fırsatlarla tanıştırır.

Mentorun ana rolü, genç kişiyle pozitif ve eğlenceli aktiviteler yaparak mentinin daha fazla kendine güvenmesini sağlamaktır. Bunu yaparak, mentor, çocuğunuzun sağlıklı gelişimini destekleyen yetişkinler ekibinin bir parçası olur.

Mentorların ebeveyn, vasi veya öğretmen rolünü üstlenmesi amaçlanmamıştır. Bir mentor, bir çocuk için disiplin cezası veya karar verici değildir. Bir mentor öğretmen değildir, sosyal hizmet uzmanı, bakıcı, öğüt veren, akran, disipline edici değildir.
Bütün çocuklar, yalnızca aile içinde değil, okulda ve sosyal alanda başarılı olmak için onlara bakmakla yükümlü olan yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Büyümek kolay değildir ve yol boyunca çocuklar için zorluklara neden olabilecek birçok engel vardır. Bazen ebeveynlerin tüm cevapları yoktur ve bazen çocuklar düşüncelerini paylaşacakları ailenin dışında birine ihtiyaç duyarlar. Bir çocuğun hayatına pozitif olarak katılmış birçok kişiye sahip olmak, onun büyümesine ve kendine güvenini kazanmasına yardımcı olacak yeni fırsat ve deneyimler sağlar.

Çocukluğunuzu düşündüğünüzde yetişkinliğe giden dikenli yol boyunca sizi teşvik eden veya sadece yeni bir yol gösteren yetişkinler, bir öğretmen, antrenör ya da idealize ettiğiniz birisini hatırlayın. Bu kişilerle hayatınızda resmi mentor ilişkisi kurmuş olmasanız da onlar sizin mentorunüz niteliğindeydi.

Bir mentor, bir sorunun çözülmesine yardımcı olabilecek, yalnızca dinleyip destekleyici olabilecek, güvenli ve sorumlu bir eşlik edicidir. Bir akıl hocası, çocuğunuzun okulunda, çalışmalarında ve okul sonrası etkinliklerinde onu teşvik ederek ve gelecekteki hedef ve rüyalarıyla ilgili düşünmeye başlamasını sağlayarak okulda başarılı olmasına, yaşam hedeflerine ulaşmasında ona yardımcı olabilir.
Mentorlar, gençlerin yaşamında olumlu bir farklılık yaratma arzusundaki kişilerdir. Türkiye için mentorluk faaliyetleri henüz çok yenidir. Gönüllü mentorlar çeşitli yaşlardadır ve yüzde 40'tan fazlası 41-59 yaşları arasındadır. Mentorlar, tam zamanlı iş günlerinden gönüllü olarak, metniler için zaman ayırarak çalışırlar.

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Programı çeşitli yaş gruplarından ve çeşitli bilim dallarından öğretim üyeleri ile çalışmalarını yürütür.

Araştırmalar, aile üyeleri dışındaki çeşitli bakıcı yetişkinlerden olumlu ve sürekli destek almanın çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunduğunu ve kendilerine daha fazla güvenmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor.

Mentorluk, çocukların okul notlarını yükseltmesine ve okula karşı tutumlarını geliştirmesine yardımcı olabilir. Mentor ayrıca öğrencilerin sınıf davranışlarını geliştirmelerine, eksiklikleri tamamlamalarına ve kendine güvenlerini arttırmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, bir mentor, çocuğunuz daha fazla başarıyı deneyimlerken ve kendine güveni artarken evde de işlerin daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.

Ulusal Yetenek Ağının bir parçası olan çocuklar yalnızca rehber öğretmenlerinin ve paylaştıkları etkinliklerin keyfini çıkarmakla kalmaz aynı zamanda bu deneyimden öğrenir ve büyürler.

Çocuğunuzun danışmanlık ilişkisinden fayda sağlayabileceği alanlar onun ihtiyaçlarına, güçlü yanlarına ve diğer pek çok faktöre bağlı olacaktır. Zaman zaman mentorluğun yararları hemen görünmez, ancak zamanla bu dostluk çocuğunuza ömür boyu sürecek yeni beceri ve deneyimler kazanmasına yardımcı olabilir.
Mentor ve menti eşleştikten sonra haftalık toplantı yaparlar. Mentorluk toplantılarının yarısı mentorların akademik faaliyetlerde bulunduğu okul merkezinde yapılır. Toplantıların geri kalan kısmı eğitim, eğlence ve gelişime ek olarak katkı sağlayan bireysel veya grup gezi faaliyetlerini içerir.

Mentor ve menti Ayrıca programa katılan gençler katılımcı okulların kütüphanelerinden yararlanabilirler. Buna ek olarak, okul kütüphanelerinde ve laboratuarlarında uzun saatler geçirebilmenin avantajlarından yararlanırlar.
Mentor ve mentiler, görüşmeye birbirlerini tanıyarak başlarlar; birbirlerinin ilgi alanlarını, beğenilerini ve hoşlanmadıkları şeyleri öğrenirler; görüşme zamanlarını planlarlar ve bir araya geldiğinde ne yapmak istediklerinden bahsederler.

Birbirlerini tanıdıkça ve ilişkileri geliştikçe mentorlar mentiye, hedeflerini belirlemelerinde ve başarmalarında yardımcı olmaya başlarlar.

Bazı gençler notları iyileştirmek isterken, bazıları kariyer fırsatlarını araştırmak, özel bir proje üzerinde çalışmak ya da mentorle buluştuğunda hayat hakkında konuşmak isterler.

Her hafta mentorlar ve metniler, birlikte mentilerin amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacak etkinlikler planlarlar, aralarında kurulacak dostluk önemli odak noktalarındandır.

Gencin, amaçlarından bahsedebilecek bir arkadaşının olması, güven kazanmasına ve yeni ilgi alanları geliştirebilmesine yardımcı olur.

Bazı ebeveynler, bir mentorun ebeveynlerin rollerini bozabileceğinden ve çocuklara evde ifade edilmemiş şeyler söyleyebileceğinden endişelenmektedir.

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı mentorları, ebeveynlerle yakın çalışmak için eğitilir, böylece herkes mentorluk faaliyetleri konusunda rahattır. Mentorlar, gençle olan ilişkilerinin bazı yönlerini güvende tutabildikleri halde, tehlikeli ya da yasadışı olan faaliyetlerle ilgili her türlü konuşmayı hem ebeveynlere hem de program personeline bildirmek zorundadırlar. Ayrıca, kötüye kullanma ile ilgili en ufak bir kaygının programa bildirmeleri istenir.

Dolayısıyla, çocuğunuz yeni bir arkadaş ediniyorken, aynı zamanda siz de ebeveyn olarak, çocuğunuzun gelişimi için yardımcı olacak, sizinle birlikte çalışacak bir başka yetişkin buluyorsunuz.
Mentor menti eşleşmesi çeşitli nedenlerden ötürü erkenden sona erebilir:

Aile taşınabilir, mentorun koşulları değişebilir; ya da herhangi bir başka sebepten sona erebilir. Eşleşme erken biterse ve genç, programla ilgilenmeye devam ederse Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı, çocuğa ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir eşleştirme için çaba gösterir ve mentinin grup etkinliklerine devam etmesini sağlar.

Mentor ve mentiler, okulun kapandığı yaz aylarında aile tatilleri ve diğer etkinliklerin olması nedeniyle daha az toplanabilir. Grup gezileri ve diğer etkinlikler, eşlerin irtibatlarının devam etmesine ve erkenden sona ermemesine göre planlanmaktadır. Program koordinatörünüz sizlere yaz etkinlikleri programını sunar, ne zaman ve nerede olacağını size bildirir.

6 aylık ilişkilerini tamamlayan mentor ve mentiler, Üniversiteye başlayana kadar devam etme seçeneğine sahiptir. Mentorlar, gençler ve ebeveynler, devam etme kararı sonuncunda hedeflerle ilgili ilerlemeyi tartışmak, herhangi bir ilişki sorununu konuşmak ve bir yıl daha devam etmeyi kabul etmek için görüşürler. Programın sonunda görüşmeler bittiğinde, tüm katılımcılarda olumlu hisler gelişir.
Bir mentor ile menti arasında geliştirilen dostluk yalnızca onlar için özel bir ilişkidir ancak bu ilişkinin başarılı olmasına yardımcı olmakta önemli bir role sahipsiniz.

Çocuğunuzun katıldığı diğer faaliyetlere (örneğin, spor veya okul sonrası kulübü) nasıl dahil olduğunuzu düşünün. Çocuğunuzu, etkinliğin nasıl gittiğini size anlattığında dinlersiniz; aktiviteleri tamamladığından emin olursunuz ve birşeylerin iyi gitmediği durumlarda sorumlu yetişkinlere söylediğini bilirsiniz. Muhtemelen çocuğunuzun oynadığı sahaya çıkmazsınız, ancak muhtemelen çizgi alanı dışında tezahürat yaparsınız.

Mentorluk programındaki rolünüz de buna benzer. Çocuğunuzun mentorluk deneyimini başarılı hale getirmenize yardımcı olabilecek bazı özel yollar şunlardır.

Çocuğunuzla:


 1. Çocuğunuzu tüm görüşmeleri mentoruyle sürdürmesi için teşvik edin ve randevu alamadığı durumda çocuğunuza mentoru veya program görevlisi ile iletişime geçmesini sağlayın.
 2. İlişki hakkında olumlu düşünün ve çocuğunuzun hayatında bir mentoru olmasından dolayı sizin mutlu olduğunuzu görmesine izin verin.
 3. Çocuğunuza, birlikte geçirdikleri değerli zaman için mentorune teşekkür etmesini hatırlatın.
 4. İşlerin nasıl ilerlediği konusunda açık uçlu sorular sorun. Örneğin, "Bugün mentorunle yaptığınız en iyi şey nedir?" sorusu, "Bugün mentorunle iyi zaman geçirdiniz mi?" sorusundan daha fazla sonuç verebilir.
 5. Çocuğunuzu dinleyin ve onun duygularını destekleyin. İlk başlarda rehber öğretmeni ile ilgili utangaç veya kaygılı olabilir ve ilişki geliştikçe mentorunü "test etme" dönemlerine girebilir. Sabırlı ve destekleyici olun. Çocuğunuz ilişki ile ilgili sorun yaşamaya devam ederse Program Koordinatörü ile görüşün.
 6. Mentorlüğün bir sonucu olarak olumlu değişiklikleri fark ettiğinizde çocuğunuza söyleyin. Övgünün sürece katkısı büyük olur.

Mentorle Birlikte;


 1. Mentorun ailenizdeki diğer çocuklar veya sizin için değil, çocuğunuz için olduğunu unutmayın. Mentorun gezilerde diğer kardeşleri almasını veya arkadaşınız veya danışmanınız olmasını istemeyin.
 2. Danışmanınızın, çocuğunuzun müsait olmadığı durumları, gıda sınırlaması veya zaman sınırlaması gibi önemli kuralları bilmesini sağlayın. Mümkünse, danışmana çocuğunuzun diğer etkinliklerinin takvimini verin.
 3. Mentor ile toplantıları ceza olarak yapmayın. Unutmayın, siz ve mentor bir takımsınız. Çocuğunuza "dışarı çıkma yasağı" vermiş olsanız da, danışmanın çocuğunuzu görmeye devam edebilmesi için bir plan yapın.
 4. Mentorunüze adres, telefon veya diğer iletişim bilgilerinizdeki değişiklikleri ve taşınma veya ailenizdeki bir kayıp gibi önemli değişiklikleri bildirin.
 5. Mentorunüze takdirinizi gösterin! Bir teşekkür notu yazın ya da çocuğunuzun davranışlarında fark ettiğiniz gelişmeleri paylaşın.
 6. Mentorle paylaşmak istediğiniz bir endişeniz varsa, çocuğunuzu utandırmamak veya rahatsız edici olmasını önlemek için çocuğunuzun yokluğunda yapın.

Program Görevlileriyle Birlikte;


 1. İhtiyaç duyulan evrakları zamanında tamamlayın ve teslim edin.
 2. Çocuğunuz hakkında başvuru formlarında yer almayan fakat bilmemiz gerektiğini düşündüğünüz her şeyi bize söyleyin.
 3. Program Koordinatörüne, çocuğunuzun takibi için yapması gereken kısa telefon görüşmeleri hakkında yardımcı olun, bu bilgi dönüşü herhangi bir sorun olup olmadığıyla ilgili yetkililerimize bilgi verme şansı sunar.
 4. Program Koordinatörü, iletişim bilgilerinizdeki herhangi bir değişiklik veya mentorluk ilişkisini etkileyebilecek diğer değişiklikler (taşınma veya ailenizdeki bir kayıp gibi) hakkında hızlıca haberdar edin.
 5. Ebeveynlik oryantasyonuna, toplantılar ve yıllık kutlamalara katılın. İlginiz ve katılımınızdan bizim kadar çocuğunuz da mutluluk duyar.
İdeal olarak, mentorla ilgili olabilecek endişelerinizden birçoğu, ilk eşleştirme toplantısında ele alınmış olacaktır. Ancak bazen, sınırlar belirlendikçe ve kişilikler ortaya çıktıkça, yeni mentorluk ilişkilerinde beklenmedik sorunlar ortaya çıkabilir. Birçok mentorluk ilişkisi başlangıçta iniş çıkışlar yaşayabilir.

Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı, mentorunüzle, sizin veya çocuğunuz arasında iletişim sorunları yaşamamanız için yapılandırılmış bir süreç sunar.

Eşleştirme Koordinatörü herkesin endişelerini ifade edebileceği bir toplantı hazırlar; birçok konu ve yanlış anlaşılmalar konuşularak kolayca çözüme kavuşturulur. Ayrıca sorun çözme ve iletişim becerileri gibi konularda mentorlar, gençler ve ebeveynler için sürekli eğitim düzenleriz.

Mentorluk ilişkisinin başlarında gençlerin çoğu zaman fikre ısınmak için zamana ihtiyaçları vardır. Her şeyden önce mentor, daha önce sahip olduklarından farklı bir arkadaştır ve çocuklar başlangıçta bilmediği yetişkinlerin yanında rahatsızlık duyabilir veya utangaç olabilirler. İlişkinin gelişmesi için zamana duyulan ihtiyaç konusunda sizi cesaretlendiriyoruz ve eşleştirme Koordinatörünüzle iletişime geçmeniz için sizi davet ediyoruz.

Bir mentor tarafından program kurallarının ihlal edilmesi veya uygun olmayan davranışların sergilenmesi ciddi bir konu olup hemen program yetkililerine bildirilmelidir. Ancak konuşmak istediğiniz başka sorularınız, endişeleriniz veya sorunlarınız olduğunda da Eşleştirme Koordinatörü ile iletişime geçmeniz önerilir. Aylık kontrol görüşmelerinde yaşadığınız herhangi bir sorunu da belirtmelisiniz.

Bir eşleşmede karşılaştığınız sorunları çözmek için tüm girişimleriniz başarılı sonuç vermediyse; siz veya çocuğunuz eşleşmenin devam etmesini istemiyorsa, Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Programı çocuğunuzu başka bir mentorle ile eşleştirebilir. Bu tip durumlarla nadiren karşılaşırız ve bu tip durumların olmaması için de önceden önlem almaya çalışırız.

Araştırmalar, mentorluk ilişkisinin en az 6 ay süreyle tutulmasının çocuğa daha yüksek fayda sağladığı ve bir mentorluk ilişkisinin erken sona ermesinin aslında bazı olumsuz sonuçlara varabileceğini gösteriyor. Bu nedenle, tüm katılımcılara sabırlı, dürüst olmalarını öneriyoruz ve bir sorun çıktığında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarında mentorluk ilişkilerinin de geliştiğini görüyoruz.
Değerler ve ilgi alanlarıyla ilgili anlaşmazlıklar genellikle ilişkilerde yaygındır. Bununla birlikte, bir rehberin sağladığı en değerli şeylerden ikisinin yeni deneyimler ve farklı fikirler olduğunu unutmamalısınız. Mentorlar mentilerin ufuklarını başka ulaşamayacakları şekilde dünyayı farklı yönleriyle tanıtarak genişletirler. Mentorlar kapıları açar ve perspektif sağlarlar.

Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun katılmasını istemediğiniz etkinlikleri her zaman bildirme hakkına sahipsiniz ve mentorlardan çocuğunuza bazı konular hakkındaki görüşlerini belirtmemelerini isteyebilirsiniz. Çocuğunuzun katılmasını istemediğiniz etkinlikler varsa program personeli ve çocuğunuzun mentoru ile açık olun. Bu aynı zamanda Ulusal Yetenek ve Mentorluk Programının sağladığı grup etkinlikleri için de geçerlidir. Eşleştirme Koordinatörünüz kabul edilebilir diğer etkinlikleri bulmak için sizinle ve çocuğunuzun mentoruyle çalışabilir. Ve her zaman olduğu gibi, Ulusal Yetenek ve Mentorluk Programı politikalarında (gece ziyaretleri gibi) izin verilmeyen etkinlikler eşleşme Koordinatörüne bildirilmelidir.

Çocuğunuz başlangıçta programa kaydolurken, dini tercih gibi tercihlerini Eşleştirme Koordinatörüne ifade ederek, önceden birçok sorunun önüne geçebilirsiniz. Bu, çalışanların çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir gönüllü bulmasına yardımcı olur.

Mentorlar İçin Sorular

Mentor, bir başkasının kişisel gelişimine yönelik ilişki oluşturan kişidir. Bu ilişki dinamik, karşılıklı bir ilişkidir.
Mentor; Rehber, akıl hocası, yol göstericidir. Gencin takip ettiği yolda mesafe kaydetmiş, deneyimlerini ve bilgisini onunla paylaşabilecek ve bu yolda karşınıza çıkacak güçlüklere karşı genci hazırlayacak, mücadele gücünü arttıracak yol gösterici ve ustadır.
Mentorluk, rehberlik ihtiyacı olan mentinin, bilgi, iş ve düşünce anlamında önemli dönüşümler başarabilmesine yardımcı olmaktır.
Süregelen ilişki uzun süre daha devam edebilir.
Kariyer ve kişisel gelişim üzerine odaklanılır.
Mentinin ihtiyacı olduğunda gayriresmi şekilde de görüşme yapılabilir.
İki taraf için de uygun olduğunda e-posta,telefonveya skype’la toplantı gerçekleştirilebilir.
Gündem, mentiyi gelecekteki rolüne hazırlamak üzere destek sağlayan mentör ve menti tarafından belirlenir.
Mentörler, mentilerinin bilgi ve beceri gelişiminden memnuniyet duyarlar.
Yeni nesillere bilgi ve birikim aktarmayla ilgili mesleki sorumluluklarını yerine getirirler.
Performansı inşa etmeye yarayan kendine güven ve öz farkındalıklarını arttırırlar.
Kariyer hedeflerini daha iyi yönetme becerisi geliştirirler.
Daha geniş etkili ilişki ağı geliştirirler.
Sektörel ve Akademik bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulurlar.

Araştırma

Liderliği elinize alın,
İlişkileri ciddiye alın ve geliştirin,
Mentörlüğünam amaç ve hedeflerini netleştirin,
Destek ve danışmanlık yapın.

Nasıl?

Dinleyin
Açık uçlu soru sorun
Gündem belirleyin

Yeni bakış açıları kazandırmak

Destek verin ve danışmanlık yapın,
Yapıcı geri bildirim verin,
Koçluk yapın ve becerilerinizi gösterin.

Nasıl

Dinleyin
Açık ve kapalı sorular sorun
Güçlü ve zayıf yönleri tanıyın
Öncelikleri oluşturun
Bilgi ve tavsiye verin
Hikayeler anlatın ve deneyimlerinizi paylaşın

Eylem Planlama

Faaliyet seçeneklerini inceleyin ve sonuçlarını değerlendirin,
Mentorluk sürecine ve ilişkiye katılın.

Nasıl?

Yeni ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmek için cesaret verin.
Sorunları çözmesine ve karar vermesine yardımcı olun.
Mentorluğu etkili bir şekilde uygulayabilmeniz için,

Pozitif bir ortam yaratmalısınız.
Öğrencinin kişiliğini geliştirmesine yardım etmelisiniz.
Öğrencinin yalnızca yeteneklerini geliştirmesine yardım etmekle kalmamalı, zihinsel ve etik özelliklerini de geliştirmesine destek olarak pozitif bir kişilik yaratmalısınız.
Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlamalısınız.
Bilgi alışverişini dengelemelisiniz.
Düzenli, istikrarlı, anlayışlı ve sabırlı bir dinleyici olmalısınız.
Mentiniz size bağlı ama bağımlı olmamalı, mentiyi bağımsız kılmalısınız.
Mentor deneyimlerini paylaşır, farklı bakış açıları önerir, hedeflerin ve hayallerin resmedilmesi ve bunlara ulaşılması için öğrenciyle birlikte düşünür; bununla birlikte mentinin kendi yorumlarını, kendi yaratıcılığını ortaya koymasını sağlanmalısınız.
Mentor-menti ilişkisini monoton, sıkıcı bir ilişki olmaktan kurtarmalısınız.
Mentor ve öğrencisinin birlikte planladığı amaçlarınız olsun.
Mentinizle birlikte gideceğiniz yolun haritası çizmelisiniz.
Mentinin araştırma yapması sağlamalısınız.
Mentinin gelişiminde küçük basamaklar planlayınız; büyük başarılara ulaşmak için küçük adımlar kullanınız.
Öğrencinin kazandığı küçük başarılar destekleyiniz.
Mentor gerektiğinde öğrenciye talimat verebilmelisiniz; çünkü öğrenirken talimat vermek seçenekleri sunmak kadar önemlidir.
Öğrencinin risk alması sağlanmalısınız; Yaratıcılık ancak risk alarak olanaklı kılınabilir.
Öğrenci korktuğu sürece risk alamaz ve adım atamaz. Öğrenci yarattığınız tartışma ortamı ile fırsatları ve tehlikeleri, öğrencinin vereceği kararların sonuçlarını tartışabilirsiniz.
Belirsizlikleri azaltmasına yardımcı olmalısınız. Ancak bu arada kendinizin de her zaman en doğruyu bilemeyeceği unutulmayınız.
Öğrenciniz ve siz birbirini korumalısınız; Her iki taraf da ilişki sürecinde paylaştıkları her şeyin gizlilik prensibi içinde olmasına dikkat etmeli ve birbirlerinin çıkarlarını korumalıdır. Bu ilişki tipik görüşmelerin ve geleneksel eğitimin ötesinde bir ilişkidir.
Mentor ve öğrencisi birbirlerine bağlı olmalıdır; Mentorluk ilişkisi 60 dakikalık tipik görüşmelerin ve geleneksel eğitimin ötesinde bir ilişkidir. Öğrenciye rehberlik etme, kariyer planlamasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında yardımcı olma sürecidir. Mentor olarak bu ilişkiyi eşsiz bir deneyim olarak algılamalısınız.
Mentor, öğrencisinin kariyerinde ilerlemesine yardımcı olurken aynı zamanda kendi yaşamında da farklı bir döneme geçmektedir. Bu süreç ve ilişki kendisine de çok şey öğretecek ve gelişimine yardımcı olacaktır.
Mentinin güvensiz veya çekingen olduğu durumlarda, onları anlayın ve kendileri hakkında konuşmaları için cesaret verin. Bazı öğrenciler sizin statünüzdeki biriyle ilk kez görüşüyor olabilir. Nasıl ilerleyeceğini bilemeyebilir, ilişki ağı tecrübesi olmayabilir. Onlara kendinizden bahsedin, onların hedeflerini nasıl destekleyebileceğinizi anlatın.
Öğrencinin beklentilerini kabul edin.
Öğrencilerden hedeflerini belirlemelerini ve bu hedeflere ulaşmak için sizinle birlikte yapacakları etkinlikleri içeren 6 aylık eylem planı hazırlamalarını istedik.
Onlara önerilerde bulunup ve başarabileceklerine inancınızı yineleyebilirsiniz.
Pozitif bir ortam yaratmalısınız. Mentorun, mentorluk yaptığı bireyi doğru yönlendirebilmesi için temel gereksinmesi onu iyi tanımasıdır. Bireyin kendisini, beklentilerini, güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyabilmesi için ise pozitif bir ortama gereksinimi vardır. Bu ortamı yaratmalısınız.
Öğrencinin kişiliğini geliştirmesine yardım etmelisiniz. Mentor, öğrencinin yalnızca yeteneklerini geliştirmesine yardım etmekle kalmamalı, zihinsel ve etik özelliklerini de geliştirmesine destek olarak pozitif bir kişilik yaratmasına yardımcı olmalıdır.
Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlanmalısınız; Mentor ve öğrenci, dinlemeyi ve bilgi alışverişini dengelemelidir. Doğru kararlar ancak birbirini dinleyerek ve konuşarak ortaya çıkabilir. Deneyimlerini paylaşmak için çok gönüllü olmak mentorluk için gerekli ama yeterli değildir. İyi bir mentor olmak için gereken en önemli özellik düzenli, istikrarlı, anlayışlı ve sabırlı bir dinleyici olmaktır.
Hata yapmanın korkulacak bir şey olmadığı öğrenciye gösterilmelidir: En yaratıcı şirketler yapılan hataların en iyi eğitim yatırımı olduğunu düşünürler. Hata yapmanın korkulacak bir şey olmadığını öğrenciye göstermek gerekir. Hatalar da tıpkı başarılar gibi paylaşılmalıdır.
Mentorluğu tasarlamak ve yönetmek için üniversitenin merkezi bir rolü vardır. Mentörlüğün kaliteli uygulanabilmesi için uygun mentorleri seçmek, ilişkileri yönetmek ve başarıyı değerlendirmek önemlidir. Üniversitemiz;

Mentorluğun hangi öğrenciler için uygun bir müdahale olduğuna kara verir.
Mentor menti eşleştirme süreçlerini yönetir.
Uygun nitelikli eğitim kaynaklarını değerlendirir, eğitimleri geliştirir ve değerlendirir.
Mentorluk faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir ve geliştirir.
 1. Menteenizi Tanımaya Başlayın
 2. Öğrenci metiniz Haziran 2017'de eğitim oturumuna katıldıktan katılacak. e-posta yoluyla sizin bilgileriniz mentinize iletilecek; bundan hemen sonra mentiniz sizinle iletişime geçecek.

  Öğrenci Tarafından Yönlendirilen Konular neler olabilir?

  Çalışma konusu
  İlgi alanları
  Sosyal alanlar
  Kariyer hedefleri
  Önceki iş tecrübesi (gönüllü çalışma, ücretli iş, toplumdaki rolü)
  Başarılar

  Mentor Liderliğindeki Konular Neler Olabilir?

  Eğitim
  Kariyer geçmişi
  Günlük yaşamı
  Beceriler
  Mevcut işveren
  Kariyer hedefleri

  Gelecekteki Mentor ve Menti arasında Tartışmalar için Potansiyel Konular:

  İş bulma teknikleri
  Özgeçmiş / kapak yazıları / başvuru formları
  İlgili okumalar (ör. Endüstri dergileri)
  Profosyonel arkadaşlar
  İletişim grupları / etkinlikler
  Kişisel / mesleki sınırlar
  İş yeri için gereken beceriler ve öğrencilik sırasında bu becerilerin geliştirilmeye başlanması.
  Sektör şartları
  İş deneyimi
  Tipik iş faaliyetleri
  Mesleğin iyi / kötü yönleri

 3. Mentinizle İrtibatta Kalın

 4. Mümkünse mentinizle karşılıklı birbirinizi tanımanız için programınız başlamadan önce en az bir kez görüşmenizi öneririz. Mentinizin işinizdeki rolünüzü anlayabilmesi için ilk görüşmenizin mümkünse çalıştığınız işyerinde, mümkün değilse kamuya açık bir yerde ya da Üniversitenizde olmasını öneriyoruz. Mentinin ve mentörün program süresince haftada en az bir kez temas halinde kalmasını öneriyoruz. İletişim şekli herhangi biri ile olabilir; e-posta, telefon, Skype veya yüzyüze.

 5. Mentinin Hedeflerini Belirleyin

 6. Öğrencilerden, programın sonunda ulaşmak istedikleri hedeflerin bir listesini çıkarmalarını ve 6 aylık eylem planında hangi etkinliklerle hedeflerini gerçekleştirmeyi beklediklerini ve programdan çok faydayı sağlayabilmeleri için neler gerektiğini sorulduğunda, açık hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacaklardır. Öğrenciler amaçlarını belirledikten ve eylem planını tamamladıktan sonra, üzerinde konuşabilmeniz için onları sizinle paylaşacaklardır. Proje eğitimleri aracılığı ile bu konuda bilgilendirilmiş olacaklar. Projede düzenli olarak ve poje sonunda hem sizin hem de mentinizin, amaçlarınıza ulaşmış olup olmadığınızı görmek için değerlendirme formu doldurmanız istenecektir. Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen program personeline başvurabilirsiniz

 7. Eylem Planı Hazırlayın

 8. Mentinizden, program hedeflerini gerçekleştirmeleri ve yardımlarınızdan olabildiğince yararlanabilmeleri için bu 6 aylık eylem planını (aşağıda belirtildiği gibi) tamamlamalarını istedik. Öğrenciden amaçlarını ve eylem planını sizinle paylaşmasını istedik, böylece görüş alışverişinde bulunabilir, program sonunda başaracaklarına dair inancınızı paylaşabilirsiniz.

  Bir Danışmanlık İlişkisinde Zorluklarla Başetme


  Menti ve mentore bu programı nasıl yürüteceklerine dair ve program sırasında onlardan beklentiler konusunda eğitim verilir. Bununla birlikte, mentinizin davranışlarından olumsuz etkilenirseniz aşağıdaki adımları uygulamanızı öneririz:
   Mümkünse endişeleriniz hakkında mentinizle konuşun; davranışlarının uygun olmadığının farkında olmayabilir, çünkü bu onun için yeni bir deneyimdir.
   Eğer herhangi bir sebepten mentinize doğrudan yaklaşamayacağınızı düşünüyorsanız, lütfen program görevlisi ile iletişime geçin.
   Benzer şekilde, öğrencinin herhangi bir ciddi kişisel problem yaşadığını düşünüyorsanız, Üniversitenin kişisel refah ile ilgili olarak, öğrencileri yönlendirebileceğimiz bir takım ajansları vardır. Yardım alması için program görevlisine yönlendirebilirsiniz.
   Sorularınıza daha fazla cevap vermek için lütfen “Sık Sorulan Sorular”a bakın.